Oblikovanje internet strani

Postopek izdelave spletne strani

Dejanski postopek izdelave spletnih strani ne zajema samo ene osebe. V sistem so vključeni vsi, od tekstopisca, grafičnega oblikovalca, mojstra za css in html, komercialista ter strokovnjaka za optimizacijo internetnih strani. Seveda na koncu še računalniškega administratorja, ki izdelane spletne strani pravilno umesti na internet serverje. Če manjka samo en od vseh napisanih členov v zapleteni verigi strokovnjakov, ki se ukvarjajo z vašo spletno stranjo, je lahko končni rezultat vprašljiv.

Zaradi današnjega naglega tempa je zelo pomembno, da bo človeku, ki vaše internetno stran odpre v svojem brskalniku, takoj jasno, s čim se ukvarjate in kaj mu želite sporočiti. Pomembno je, da ga unikatna podoba in vsebina vaših internetnih strani prepričata v nadaljnje branje vaših spletnih podstrani. Zavedati se je potrebno, da morajo biti na zelo vidnem mestu navedeni pomembni podatki in vsebine ter pri roki povezave za nadaljnje branje in preprost kontakt. Že v sami grafični podobi spletnih strani je torej zelo pomembno upoštevati preprostost iskanja osnovnih in odpravo odvečnega klikanja, kar se bo obrestovalo z zadovoljstvom vaše nove stranke, ki se bo na kvalitetne internetne strani zelo rada vračala.

Oblikovanje internet strani je naslednji korak, ki sledi vaši potrditvi nove grafične podobe vaših novih spletnih strani. Zelo pomemben segment celotnega procesa oblikovanja internet strani je gotovo postopek končnega kodiranja izvorne kode internet strani. Z uporabo najsodobnejših standardov XHTML, CSS in W3C ter s pomočjo naših velikih izkušenj pri programiranju spletnih strani, h programiranju pristopimo večplastno. Statične internetne strani se ne spreminjajo ob vsakem osveževanju internet brskalnika. Primerne so predvsem za predstavitev dejavnosti ali storitev, s slikami, teksti, ki se ne spreminjajo dnevno ali celo na vsako uro. Taka spletna stran je primerna za veliko večino firm. Tehnika, ki se uporablja je HTML v tesni povezavi s CSS-om. Za lepšo predstavitev izdelkov ali storitev se lahko uporabijo tudi manjše flash predstavitve, video in menjavanje slik. Prednosti take izdelave internet strani so v privlačni ceni, saj je le-ta nižja od dinamičnih internetnih strani. Potem v URL-ju, ki je statičen, čeprav dobri CMS sistemi za izdelavo spletnih strani, omogočajo tudi to. To je dobro predvsem z vidika indexiranja spletnih strani s strani internetnih iskalnikov, saj je stran, ki je 'statična' lepo zlistana v iskalnikih, medtem ko stran, ki vseskozi spreminja svoj URL, vsakič znova 'pade' ven iz iskalnikov. Posledično je tudi najdenost slabša. Kot že rečeno imajo dobri CMS sistemi to že rešeno.

Oblikovanje spletnih strani

Oblikovanje internetnih strani ali s samostojnim urejanjem vsebin strani je namenjena zlasti uporabnikom, ki morajo sami, v vsakem trenutku, upravljati z vsebino na lastnih spletnih straneh. Ravno tako je CMS idealen za spletna mesta, kjer se spremembe informacij dogajajo zelo pogosto in se morajo te spremembe na spletu objaviti hipoma. Kakovostna optimizacija internetnih strani je bistvena za znatno povečanje obiska vsakih spletnih strani. Le skrbno najdene ključne besedne zveze vam prinesejo ciljne obiskovalce. Obiskovalci, ki pridejo na vašo spletno stran z iskalnikov so daleč najboljši obisk internet strani, poleg tega, pa je ta obisk tudi brezplačen. Že v samem postopku oblikovanja spletnih strani načrtujemo razporeditev ključnih besed, ki zadevajo vaše strokovno področje. Pri koncu procesa programiranja pa v tesnem sodelovanju z naročnikom in z uporabo naših specifičnih ter našega strokovnega znanja, naredimo še končno optimizacijo spletnih strani za najpomembnejše ključne besede. Prvi korak snovanja celotnega projekta je določitev vašega spletnega naslova oziroma spletne domene. Ob sklenitvi dogovora o projektu izdelave internetnih strani vam za začetek povemo kako pravilno izbrati internetno domeno. Z vašim sodelovanjem ter ob upoštevanju imena vaše firme, področja dejavnosti s katero se vaše podjetje ukvarja, skupaj določimo najugodnejši spletni naslov.

Zaključni del celotnega projekta grafičnega oblikovanja, optimizacije in postavitve spletnih strani, je prijava spletnih strani v posebne iskalnike in imenike. Kakovostna prijava izdelanih strani je že všteta v strošek izdelave internetnih strani. Po zaključku projekta izdelave internetnih strani in po pozitivni potrditvi naročnika, da je s celotno izvedbo projekta zelo zadovoljen, izdelane internetne strani kvalitetno prijavimo v vse najbolj obiskane domače in svetovne spletne imenike. Spletno oglaševanje oziroma spletni marketing je trenutno najbolj učinkovit način promocije storitev, dejavnosti, izdelkov ali podjetja. Razlogi so različni, eden glavnih pa je predvsem ta, da je internetno oglaševanje cenovno zelo ugodno, predvsem če ga primerjamo z ostalimi načini oglaševanja, kot so radio, tisk ali televizija. Stroški spletnega oglaševanja so odvisni od več parametrov, nekako najpomembnejša pa sta dva. Prvi parameter je količnik med številom prikazov vašega spletnega oglasa in izmerjenim številom klikov na ta oglas (CTR). Drugi parameter pa je število tistih obiskovalcev, ki so kliknili na vaš internetni oglas in nato naredili željeno akcijo (nakup, vpis podatkov, ...). Dejanski rezultati spletnega marketinga so preprosto merljivi, kar vam dejansko omogoča hiter vpogled v učinkovitost trenutnega oglaševanja, hkrati pa vam daje možnost hitre prilagoditve nastavitev, ki takoj dajo še večjo učinkovitost internetnega oglaševanja. Kakovostna izdelava internet strani je ključna za občutno povečanje števila obiskovalcev vsakih spletnih strani. Le pravilno najdene ključne besede vam prinesejo ciljne obiskovalce. Obiskovalci, ki so preusmerjeni na vašo internet stran z iskalnika so preverjeno najbolj dobičkonosen obisk spletne strani, poleg tega, pa je ta obisk spletne strani tudi popolnoma zastonj. Predloga originalne grafične podobe strani, ki vam jo pošljemo v oceno, vsebuje celotno postavitev spletne strani, in sicer glavo strani, testno besedilo, fotografije, menije in nogo. Grafična podoba nakazuje tudi celoten izgled naslovne strani in ostalih podstrani. Po vaši oceni predloge nove podobe spletnih strani na osnovi vaših morebitnih pripomb izvedemo še dogovorjene popravke. Na koncu, ko to predlogo nove grafične podobe dokončno potrdite, pričnemo s samo izdelavo vaših strani.

<< Domov